സൂചിക 

Latest

 

ഫാ. ക്രിസ്റ്റിൻ - തിരുപ്പട്ട സ്വീകരണം ​

 
 

ഫാ. ജിപിൻദാസ് - പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണം

 

Our Lady Of Assumption Church

Vlathankara,Vlathankara P.O.

Thiruvananthapuram

Kerala, India Pin : 695134

  • Facebook Social Icon

©2019 BY SWARGAROPITHA MATHA CHURCH